هم اکنون مشکل شبکه وجود ندارد

وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

نام سرور HTTP FTP POP3 اطلاعات php بارگذاری سرور پایداری
MIZBNPO01BK
اطلاعات php
MIZBNPO01DA
اطلاعات php
MIZBNPO01MTA
اطلاعات php
VPS (Master)
اطلاعات php